stop

Tradice

   Betlém je rodinný klenot, dědící se z pokolení na pokolení. Patří už po staletí mezi symboly, které nám každým rokem připomínají vánoční mystérium. Pokud ještě ve vaší rodině chybí, můžete si ho pořídit. Čechy patří k oblastem se starou betlemářskou tradicí. Je dobré v této tradici pokračovat.

   Betlém má v pozorovateli vzbuzovat dojem, že on sám je přítomen Ježíšovu narození. Tento pocit mají posílit živě působící figury rozložené v prostoru. Centrální část betléma tvoří Ježíšek a postavy Marie s Josefem, které v betlému nazýváme svatá Rodina. Obraz scény doplňují dvě zvířata osel a vůl, jesle nebo krmelec, v nichž dítě leží, nebo sedí a zpravidla i anděl, který Ježíšovo narození zvěstuje. Další postavy, především pastýři a Tři králové (Kašpar, Melichar a Baltazar) rozšiřují centrální část betléma. Darovníci nesoucí dary představují zcela otevřenou scénu se svojí symbolikou.
   Betlém dává lidem pocit radosti z čehosi mimořádného, hluboce lidsky procítěného. Je radostným poselstvím o narození Ježíše a působivým prostředkem k rozjímání.

Copyright © BETLÉMY - KERAMIKA, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.betlemy-keramika.cz je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16097/640/641 DRP  created by B.P&Co. /21